VELİLERİMİZE MEKTUP

                                           Saygıdeğer Velilerimiz;

Tarih boyunca köklü milletler, değerlerini sonraki nesillere aktarmak için eğitime  önem vermişlerdir. Çocuklara  doğruyu, yanlışı ve ortak değerleri benimsetmek, toplumların  özen gösterdiği konular olmuştur.Değerler eğitimi, bireyin genel değerlerinin oluşmasına, yaşamın anlamını kavramasına yardım eder. Bu eğitimi alan kişiler her durumda etkili bir insan, üretici ve eleştirel düşünen bir birey olur; problem çözme becerisi gelişir. Değerleri olan kişiler her durumda mutlu olur; sayılıp sevilir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki; bireysel akademik başarı, kişinin iç huzuru, toplumsal bütünlüğün sağlanması  ve toplumu ayakta tutan kültürü  gelecek nesiller aktarmak için yeterli değildir.  Biz,  okulumuzda  yapacağımız çalışmalar ile sorumluluklarını, bizi biz yapan özelliklerimizi  bilen, maneviyata  önem veren gençlerle sağlam temelleri olan nesiller yetiştirmek amacındayız. Okulumuzda çok önemsenen Değerler Eğitimi, insana saygıya dayanır.  Bir ahlak ve zihin eğitimidir. Elbette  bu, hemen gerçekleşmeyecek, belli bir süreçte tamamlanacaktır. Okul ve aile olarak birlikte hareket etmemiz sürenin kısalması  ve çocuklarımızın yaratılışından gelen güzelliklerinin korunması,  geliştirilmesi bakımından son derece önemlidir. Bahtiyar Koleji’nde Değerler Eğitimi için seçilen  konular, yaş ve sınıf özelliklerine göre belirlenmiştir. Öğretmenlerimizin her biri kendi derslerinde Değerler Eğitimi konularına da zaman ayırmaktadır. Ayrıca yapılan genel çalışmalar ve  etkinlikler ile davranışların yerleşmesi asıl hedefimizdir. Bahtiyar Ailesi olarak bizler, okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin başarılı ve yüksek karakterli bireyler olmasını istiyoruz. Bunun için,  birer cevher olan yavrularımızın  dikkatle ve sabırla işlenmeleri gerektiği inancındayız. Amacımız, ’ Bahtiyar Koleji Kültürü ’ ile yetişen öğrencilerimizin yalnızca İstanbul’da, Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde alkışlanmalarıdır. Bu süreçte,  sizinle birlikte kazandıracağımız davranışlar çocuklarımızın karakterini sağlamlaştıracaktır. Karakteri sağlam olan, bilgi ve beceri ile donatılan bireyler ise kendi ailesinden başlayarak toplumda olumlu değişimler yapacaktır. Değerler Eğitimi çalışmalarımızın daha etkili olması şüphesiz ki sizin desteğiniz ile gerçekleşecektir. Okulumuzun her çalışmasında bize destek olan velilerimizi, Değerler Eğitimi’nde de yanımızda göreceğimizden eminiz. Okulda işlenen konuları, davranış olarak okul dışında da sizler de gören çocuklarımız ile geleceğe güvenle bakabiliriz.

 

 

OCAK AYI KARAKTER EĞİTİMİ KONUMUZ DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK “DOĞRULUK”
Doğruluk: Doğru olma hali, doğru olana yakışır davranış; yalan ve riyadan uzak olma, namusluluk, dürüstlük. Düşüncenin gerçekle uyuşması, yargı ve önergelerin gerçeğe uygun olmasıdır. İçinde bulunulan durum için iyi ve geçerli olabilecek kararı alabilmektir. Menfaatimize aykırı olsa da her zaman ve her yerde dürüst olmaktır. Yalan olmayan isabetli, yerinde, uygun davranışlarda bulunmaktır.
 Rabbinin sözü, doğruluk ve adaletle tamamlandı O'nun sözlerini değiştirebilecek yoktur (Enam Suresi / 115)Acı da olsa, doğruları söyleyiniz (Hadis-i Şerif)
Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen. (Yunus Emre)
Doğru olan şeyi görmek, fakat bunu yapmamak cesaretsizliktir. (Konfüçyüs)
Doğru yolda giden kaplumbağa, eğri yolda giden yarış atını geçer.(J.J.Rousseau)
 
Eğri olanın gölgesi de eğridir. (Hz Ali r.a )

 Budur benim hayatta beğendiğim meslek, sözün odun gibi olsun doğrun tek(M.AkifErsoy)
Haklı söz haksızı Bağdat’tan çevirir. (Atasözü
)                                                                              Rehberlik Servisi

 Saat
Hava Durumu
Anlık
Yarın
10° 13° 8°